Продукти Разширено

Бронхалис-Хил / Bronchalis-Heel таблетки х 50

арт. № 4314
986лв
Налично при доставчик
бр.
Опростена поръчка

Heel е немска компания , един от водещите производители на хомеопатични комплексни лекарства. Комбинираните медикаменти на Heel са съставени от няколко различни естествени вещества, повечето от които са произведени по хомеопатичен метод. Внимателно подбрани и смесени, тяхното предназначение е да стимулират различни биологични функции в организма. Употребата им е както при конвенционалните лекарства - за лечение на едно конкретно състояние.


Марка: HEEL Производител: HEEL Тегло: 0.050 кг. Тип продукт: Хомеопатия Начин на отпускане на лекарственият продукт: Без лекарско предписание Възраст: Над 3 години
Рейтинг:
Листовка:
Хомеопатичен лекарствен продукт

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
– Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
– Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Бронхалис-Хил и за какво се използва
2. Преди да приемете Бронхалис-Хил
3. Възможни нежелани реакции
4. Как да съхранявате Бронхалис-Хил
5. Допълнителна информация

1. Какво представлява Бронхалис-Хил и за какво се използва
Хомеопатичен лекарствен продукт.
Остри и хронични бронхити, вкл. бронхит при пушачи

2. Преди да приемете Бронхалис-Хил
– Не приемайте Бронхалис-Хил, ако имате свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки на продукта. Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Ако имате непоносимост към някои захари се консултирайте с лекар, преди приемането на този лекарствен продукт
– Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия
– Употреба на Бронхалис-Хил с храни и напитки – няма несъвместимости
– Бременност и кърмене – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
– Шофиране и работа с машини – Бронхалис-Хил не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

3. Възможни нежелани реакции
В много редки случаи са възможни прояви на свръхчувствителност.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Teл.: +35 928903417
уебсайт: www.bda.bg
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

4. Как да съхранявате Бронхалис-Хил
Без специални условия на съхранение.
Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !
Срок на годност – 5 години.
Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

5. Допълнителна информация
– Как изглежда и какво съдържа опаковката: РР опаковка за таблетки с по 50 таблетки, поставена в картонена кутия
– Притежател на разрешението за употреба и производител:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D-76532 Baden-Baden, Германия
– Дата на последно одобрение на листовката: 07.2012
Как да приемете Бронхалис-Хил
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
При възрастни и деца над 6 год. възраст, обикновено 3 пъти по 1 таблетки дневно, а при остри оплаквания – отначало по 1 таблетка на всеки 15 мин. (за период от 2 часа). Таблетките не се гълтат, а се държат в устата до разтварянето им.
Поглъщането на таблетката не води до никакви вредни последствия!
– Употреба при деца – при деца от 3 до 6 год. възраст – 3 пъти по 1 таблетки дневно, а при остри оплаквания – отначало по ½ таблетка на всеки 15 мин. (за период от 2 часа). При деца до 3 год. възраст дозировката и схемата на лечение да се назначи от лекар.
– Ако сте приели повече от обичайната доза – Бронхалис-Хил няма доза на предозиране
– Ако сте пропуснали да приемете Бронхалис-Хил – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.
– Ако сте спрели употребата на Бронхалис-Хил – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар.

 Клинични данни
     1.1. Терапевтични показания
             Остри и хронични бронхити, вкл. бронхит при пушачи
     1.2. Дозировка и начин на приложение
             При възрастни и деца над 6 год. възраст, обикновено 3 пъти по 1 таблетки дневно, а при остри оплаквания – отначало по 1 таблетка на
             всеки 15 мин. (за период от 2 часа). Таблетките не се гълтат, а се държат в устата до разтварянето им.
             При деца от 3 до 6 год. възраст – 3 пъти по 1 таблетки дневно, а при остри оплаквания – отначало
             по ½ таблетка на всеки 15 мин. (за период от 2 часа). При деца до 3 год. възраст дозировката и схемата на лечение да се назначи от лекар.
     1.3. Противопоказания
             Свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки на продукта.
     1.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба
             Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се преоцени лечението.
             Пациенти с редки наследствени заболявания като непоносимост към млечна захар, недостиг на Lapp Lactase или глюкозо-галактозна
             малабсорбция да не приемат този лекарствен продукт.
             Поглъщането на таблетката не води до никакви вредни последствия!
     1.5. Лекарствени взаимодействия
             Не са известни
     1.6. Бременност и кърмене
             Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка.
     1.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
             Не повлиява способността за шофиране и работа с машини.
     1.8. Нежелани лекарствени реакции:
             Макар и рядко са възможни прояви на свръхчувствителност.
             Съобщаване на подозирани нежелани реакции
             Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да
             продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават
             всяка подозирана нежелана реакция чрез:
             Изпълнителна агенция по лекарствата
             ул. „Дамян Груев” № 8
             1303 София
             Teл.: +35 928903417
             уебсайт: www.bda.bg
     1.9. Предозиране:
             Не е приложимо
– Какво съдържа Бронхалис-Хил:
1 таблетка съдържа:

Активни вещества:
Atropa belladonna                  D4 30.0 mg
Bryonia                                     D4 60.0 mg
Hyoscyamus niger                 D4 60.0 mg
Kalium stibyltartaricum         D4 30.0 mg
Creosotum                               D5 30.0 mg
Lobaria pulmonaria                D4 30.0 mg
Lobelia inflata                          D4 30.0 mg
Psychotria ipecacuanha        D4 30.0 mg
Помощни вещества:
Лактоза
Магнезиев стеарат