Продукти Разширено

Стрепсилс Плюс / Strepsils Plus таблетки за смучене х 16

арт. № 31874
В наличност !
Марка: RECKITT BENCKISER HEALTHCARE Производител: Reckitt Benckiser Healthcare Тегло: 0.050 кг. Тип продукт: Лекарствен продукт Начин на отпускане на лекарственият продукт: Без лекарско предписание Начин на приложение: Перорално Активна съставка: 2,4-Dichlorobenzyl alcohol/ Amylmetacresol/ Lidocaine Hydrochlorid Възраст: Над 12 години Лекарствена форма: Таблетки Съхранение: До 25 °C

Стрепсилс Плюс облекчава симптомите при инфекции на устната кухина и гърлото. Осигурява бързо и ефективно облекчение на болезненото и възпалено гърло. 

744лв
бр.
Опростена поръчка
СТРЕПСИЛС ПЛЮС

Листовка: информация за потребителя
 
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошат Ако след 3 дни не се почувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.
 

Какво съдържа тази листовка:
Какво представлява Стрепсилс Плюс и за какво се използва
Какво трябва да знаете преди да приемете Стрепсилс Плюс
Възможни нежелани реакции
Как да съхранявате Стрепсилс Плюс
Допълнителна информация
 


Какво представлява Стрепсилс Плюс и за какво се използва
Стрепсилс Плюс е предназначен за самостоятелно симптоматично лечение или в комплексната терапия на инфекциозно-възпалителни заболявания на устната кухина (стоматити, фарингити, ларингити), включително и при острите им форми на инфекции.
 
Действието се основава на локален анестетик лидокаин, който потиска болката, както и на активните вещества - 2,4-Дихлоробензи лов алкохол и Амилметакрезол, които имат антисептично действие и са ефективни срещу широк спектър от бактерии, познати като причинители на възпалителни заболявания в устната кухина и гърлото.
 


Какво трябва да знаете преди да приемете Стрепсилс Плюс
Не приемайте Стрепсилс Плюс:
• Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества (2,4-Дихлоробензилов алкохол, Ами лметакрезол и Лидокаин хидрохлорид) или към някоя от останалите съставки на Стрепсилс Плюс (изброени в точка 6);
• При пациенти с анамнеза или алергия към локални анестетици;
• При пациенти с анамнеза или се предполага, че имат метхемоглобинеми^Г • При пациенти страдащи от астма или бронхоспазъм. \
 
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Стрепсилс Плюс
 
Не се препоръчва за диабетици и хора с вродена непоносимост към захароза и глюкозен/галактозен синдром. Всяка таблетка съдържа 1 g глюкоза и 1,5 g захароза.

Деца и юноши: Не се препоръчва при деца под 12 години
 
Други лекарства и Стрепсилс Плюс
Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.
 
Токсичността на пероралния лидокаин може да се увеличи, когато лекарственият продукт се приема в комбинация със следните лекарства:
- Еритромицин;
- Итраконазол;
- Циметидин;
- Флувоксамин;
- Бета блокери;
 
Други антиаритмични лекарства (напр, Мексилетин).
 


Прием на Стрепсилс Плюс с храна, напитки и алкохол
Стрепсилс Плюс може да причини временно обезчувствяване в областта на гърлото и устната кухина, поради което лекарственият продукт не трябва да се приема непосредствено преди хранене или поглъщане на топли течности.
 

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
 
Бременност
Безопасността на лекарствения продукт по време на бременност не е била установена. Въпреки това лекарствения продукт не се препоръчва по време на бременност, освен под лекарски контрол.
 
Кърмене
Безопасността на лекарствения продукт по време на кърмене не е установена. Въпреки това, този лекарствен продукт не се препоръчва по време на кърмене освен под лекарско наблюдение. Не може да се изключи риска за новородените/бебетата.
 
Фертилитет
Няма налични данни за ефект на активните вещества върху фертилитета.

Шофиране и работа с машини
Стрепсилс Плюс не повлиява способността за шофиране и работа с машини.
 

Възможни нежелани реакции
 
Както всички лекарства, Стрепсилс Плюс може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
 
Възможните нежелани лекарствени реакции, които могат да бъдат свързани с Амилметакрезол, 2,4-Дихлоробензилов алкохол и Лидокаин хидрохлорид са представени по-долу.
 
Неизвестни:
Болки в корема, гадене, дискомфорт в устната кухина; Обрив;
 
Реакции на свръхчувствителност към лидокаин като ангиоедем, уртикария, бронхоспазъм, хипотония със синкоп.
Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.
 
Съобщаване на нежелани реакции
 
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,
Изпълнителна агенция по лекарствата
София 1303, ул. Дамян Груев 8
тел.: +359 2 8903417; факс: +359 2 8903434
уебсайт: www.bda.bg
 
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.
 


Как да съхранявате Стрепсилс Плюс
Да се съхранява под 25°С.
 
Не използвайте Стрепсилс Плюс след срока на годност отбелязан на картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
 
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнери за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще помагат за опазване на околната среда. 
Съдържание на опаковката и допълнителна информация 

 
Как изглежда Стрепсилс Плюс и какво съдържа опаковката
 
Опаковката Стрепсилс Плюс съдържа 16 и 24 таблетки за смучене.
 
Не всички опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.
 


Притежател на разрешението за употреба:
Reckitt Benckiser (Romania) S.R.L.
89-97 Grigore Alexandrescu Str., Building A, 5th floor, district 1 Bucharest, Румъния
 

Производители:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Nottingham Site, Thane Road, Nottingham, NG90 2DB
Обединено Кралство
 
RB NL Brands B.V.
Schiphol Boulevard 207 1118 BH Schiphol,
Нидерландия
 
Дата на последно преразглеждане на листовката: март, 2019
Как да приемете Стрепсилс Плюс

Винаги приемайте Стрепсилс Плюс точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


Дозировка
Да се използва най-ниската ефективна доза за най-кратък период от време необходимо за облекчаване на симптомите.

Препоръчителната доза е: възрастни- по една таблетка на всеки 2 -3 часа.
Да не се приемат повече от 8 таблетки за 24 часа!

Деца над 12 години: Дозировката е, както при възрастни.

Деца под 12 години: Не се препоръчва при деца под 12 години.

Пациенти в старческа възраст: не е необходимо да се намалява дозата.Предупреждение: Да не се превишава посочената доза.

Начин на приложение
За оромукозно приложение. Таблетката да се смуче бавно в устата.

Ако симптомите се запазват над 3 дни или са съпроводени с висока температура или главоболие, консултирайте се с лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза Стрепсилс Плюс
Проблеми с предозиране са малко вероятни, но ако сгрешите и приемете повече таблетки от посочената доза и почувствате загуба на чувствителност в горния храносмилателен тракт, консултирайте се с лекар.

Ако сте пропуснали да приемате Стрепсилс Плюс
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Какво съдържа Стрепсилс Плюс

Активните вещества са: 2,4-Дихлоробензилов алкохол 1,2 mg, Амилметакрезол 0,6 mg, Лидокаин хидрохлорид 10 mg.

Другите съставки са: течна захароза, течна глюкоза, винена киселина, захарин-натрий, левоментол, ментово масло, анасоново масло, оцветители Е104, Е132.
ДОСТАВКА
Доставката се извършва с куриерски фирми СПИДИ или ЕКОНТ

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

Поръчка над 49.99лв   до 1кг БЕЗПЛАТНА
Поръчка над 100лв      до 3кг БЕЗПЛАТНА
Поръчка над 180лв      до 5кг БЕЗПЛАТНА

                                Тарифа на куриер SPEEDY
До офис на Speedy                                         До адрес на клиента

До    3кг                      - 3,44лв.                               До   1кг                   - 4,50лв.
Над  3кг  до 5кг        - 4,92лв.                              Над 1кг  до 2кг     - 7,10лв.
Над  5кг  до 10кг     - 6,16лв.                              Над  2кг  до 5кг     - 10,98лв.
Над 10кг до 20кг     - 11,29лв.                            Над  5кг  до 10кг  - 12,22лв.
Над 20кг до 30кг     - 16,26лв.                            Над 10кг до 20кг  - 19,75лв.
                                                                                   Над 20кг до 30кг  - 28,33лв.

                                Тарифа на куриер ECONT
До офис на Econt                                            До адрес на клиента

До   1кг                  - 3,99лв.                                 До 1кг                   - 5,02лв.
Над 1кг   до 2кг   - 4,39лв.                                Над 1кг до 2кг     - 6,23лв.
Над 2кг   до 5кг   - 4,79лв.                                Над 2кг до 5кг     - 7,90лв.
Над 5кг   до 10кг - 7,66лв.                                Над 5кг до 10кг   - 11,73лв.
Над 10кг до 15кг - 8,62лв.                                Над 10кг до 15кг - 15,80лв.
Над 15кг до 20кг - 10,53лв.                              Над 15кг до 20кг - 18,43лв.
Над 20кг до 30кг - 14.80лв.                              Над 20кг до 30кг - 23,33лв.


Доставката се извършва на указания от Вас адрес, от 9.00 до 17.30 часа, в Събота до 13.30 часа в рамките до 24 часа, след като сте получили потвърждение ,че поръчката Ви е със статус изпратена.

Доставката може да бъде извършена и до офис на КУРИЕРА със статус „До поискване“

Срокът за доставка започва да тече от следващия работен ден след деня, в който пратката е предадена на куриера съгласно Общите условия на посочените куриери.

При заявяване на поръчка до офис на Куриера разполагате със срок от 7 работни дни от датата на доставка, в които до приемете своята поръчка. След изтичането на срока, поръчката се анулира и се връща обратно на Аптека Тилия.

Цената на доставката се калкулира допълнително и не е включена в цената на продуктите.

Виж пълните условия за доставка